Profesionálny koučing

    Tématické a rozvojové workshopy

         Psychometria

Vyberte si vašu oblasť

Súkromná oblasť

PORADENSTVO &  KOUČING

OSOBNÁ DIAGNOSTIKA

 

 

Počas života prechádzame určitými obdobiami a situáciami, ktoré nás formujú. Niekedy sa však zasekneme na mieste a nevieme ako ďalej. Sebapoznaním, pochopením, uvedomením a prijatím, sa situácie a vzťahy často uvoľnia a naberú nový rozmer

Firmy a inštitúcie

INDIVIDUÁLNY KOUČING PRE MANAŽÉROV

TÍMOVÝ A SKUPINOVÝ KOUČING

TÉMATICKÉ ROZVOJOVÉ WORKSHOPY

PSYCHOMETRIA 

Firmy potrebujú okrem kvalifikovaných ľúdí vo svojej oblasti aj vnútorne odolných jednotlivcov a tímy, ktoré vedia spolupracovať. Rozvíjať schopnosť samostatne myslieť a rozhodovať sa, a zároveň ostať v kontexte s cieľmi spoločnosti, je nevyhnutné

Referencie

Evka je človek a kouč s vynikajúcimi profesionálnymi kvalitami, ktorý priniesol do môjho vnímania nové svetlo, obohatil ma. Absolvovala som koučingové stretnutia, ktorým predchádzala psychometria mojich silných a slabých stránok a potenciálu a taktiež stránok, ktoré sa ukážu keď som v strese a pod tlakom. Vďaka tejto analýze som si uvedomila, že moje zaužívané modely správania nie sú vždy prínosné a našla cestu, akou sa chcem uberať. Ďalší dôležitý aspekt a prínos z koučingu bolo, že som si uvedomila, ako je dôležité z hľadiska vzťahov a tímovej spolupráce vo firme, vyberať takých ľudí, ktorí sa vzájomne dopĺňajú, aby sme vytvorili efektívny a tímový celok. Rozhovory s Evkou sú vedené v príjemnom tóne, je veľmi dobrý a vnímavý poslucháč a svojimi dobre kladenými otázkami vyvolá u mňa aha efekt typu:"však vlastne je to takto jednoduché a netreba to nejako lámať cez koleno". Naša spolupráca pokračuje a stále s ňou objavujem nové dimenzie vnímania a uvedomenia si svojich činov a reakci
Mgr. Denisa VitákováCARETRADE, s.r.o. / majiteľka
Koučingové sedenia mi pomáhali pozrieť sa na rôzne pracovné výzvy z viacerých uhlov pohľadu a tým ma posúvali. Psychometria mi pomohla viac pochopiť seba a druhých. Veľmi oceňujem profesionálny prístup.
Ing. René RoobOerlikon / Head of Operation Nitriding
Veľmi pozitívne hodnotím Evkin osobný prístup ku mne, ako klientke. Reálnym prínosom bolo pre mňa nájdenie vlastnej sily a povzbudenia do budúcnosti, čo sa týka presnej predstavy, následného plánovania a rozvíjania mojich aktivít v pracovnej oblasti. Na skupinových stretnutiach som získala nové zručnosti aj v oblasti komunikácie a ujasnila som si svoje smerovanie, odbúrala svoje ,,strachy". Zlepšila sa komunikácia v práci aj doma, moja firma sa posunula do nového štádia a zväčšuje sa. Evka má schopnosť spájať ľudí a podporovať v nich nadšenie pre to, čo robia.
Mgr. Monika Štofejováriaditeľka/Zlatá priadka, n.o.
Evka ma hravým, nenásilným spôsobom priviedla k podstate mojej osobnostnej stagnácie, svojimi trefnými otázkami ma donútila pozrieť na svoj život bez výhovoriek, vďaka nej som si uvedomila dôležitosť práce na sebe, postupnými, malými krokmi, ktorými v dennodennej praxi dokážem vytvoriť pozitívne nové návyky. Na začiatku sú možno o premáhaní sa, ale v konečnom dôsledku mi prinášajú vytúžený pocit radosti z vlastnej schopnosti tvoriť si život podľa svojich predstáv. Ako mamička dvoch drobcov na materskej ,,dovolenke" som sa strácala v každodennom kolotoči povinností bez oddychu, no vďaka Evke som sa dokázala zastaviť, uvedomiť si nebezpečenstvo života, v ktorom si nenájdem priestor výlučne pre seba, aby som znovu načerpala sily a okúsila tak radosť i z každodennej rutiny. V tejto súvislosti som získala návod, ako dosiahnuť zmenu za pomoci zhodnotenia svojej súčastnej situácie, so všetkými prekážkami na ceste k spokojnosti, za pomoci formulácie svojich hodnôt, cieľov a vízií, tiež vizualizácie a dôsledného plánovania. Jej prínos v mojom živote spočíva v správnom nasmerovaní sa k radostnému prežívaniu svojich každodenných chvíľ a k dosahovaniu svojich veľkých cieľov, či už vo vzťahu k vlastnému telu, alebo v oblasti podnikania, a za to jej veľmi ďakujem!
Mgr. Silvia Žitňanskáprávnička
Po rokoch práce s ľuďmi som sa ako manažér považoval za dostatočne skúseného v oblasti riadenia a kumunikácie s tímom a z toho dôvodu som bol pred prvým stretnutím trochu skeptický. Sedenia mi však pomohli pochopiť, že sa dá na nepríjemné situácie ( ktorým by som sa najradšej vyhol ), pozerať inak. Pani Michalcová ma počas príjemných a často zábavných rozhovorov veľmi prirodzene a systematicky naviedla k dôležitému pochopeniu, že zmena k úspechu je ukrytá vo mne samom. Pozitívne výsledky týchto lekcií sebapoznania, empatie a nadhľadu ma úspešne sprevádzajú už niekoľko mesiacov a to nielen v profesnom, ale aj osobnom živote. Vďaka skvelej koučke, p. Michalcovej!
Ing. Vladimír VileníkOerlikon Balzers Coating Slovakia/ service manager
Život je tak úžasný, keď dokážeme zmeniť pohľad na vec. Zlepšíme tým svoje celkové vnímanie a lepšie porozumenie tomu, čo sa nám skutočne deje. Usmerníme prístup ako k práci, tak ku vzťahom a zistíme, že si vytvárame schopnosť podstatne lepšie vyhodnocovať a následne zvládať rôzne situácie. Avšak toto nemusí byť až tak jednoduché, ako sa môže zdať. Vďaka Evke a jej dlhoročným skúsenostiam a tvorivému prístupu sa mi to darí. A čo viac, sedenia zvládame úplne spontánne a bez prípravy!
Ing. Jakub NovákCitadelo/Business Security Consultant
Každé individuálne stretnutie bolo pre mňa malým, milým dobrodružstvom. Klobúk dole, pred Evkiným umením klásť otázky, vďaka nim som si dokázala odpovedať na veľa mojich otázok. Na niektoré veci som sa začala pozerať z inej perspektívy, inak hodnotiť situáciu a to pozitívne ovplyvnilo môj pohľad na veci. Som vďačná. Evka ma zaujala svojou profesionalitou aj pri skupinových stretnutiach. Vždy tam bola veľmi príjemná atmosféra. Vždy ma zaujala jej otvorenosťou, jemným humorom, individuálnym prístupom, rešpektom, toleranciou a precíznou prípravou so zaujímavými pomôckami. To všetko vo mne vzbudzovalo dôveru. Inšpirovala ma k množstvu otázok pre môj osobný aj spoločenský život, keďže pracujem ako výtvarníčka aj s deťmi a dospelými.
Mgr. Art. Oksana Lukomskamaliarka a ilustrátorka
Vďaka svojej predchádzajúcej praxi manažérky, som sa stretla s koučmi, motivátormi, trénermi pozitívneho myslenia a ťahu na bránku. Evka je iná. Je unikát. Nerozpráva naučené poučky, nerobí veľké gestá a nesnaží sa vám dostať pod kožu. DOTKNE SA VÁS PRIAMO V SRDCI. Nevytvárala vo mne pocit nátlaku, že musím byť iná. Rozprávali sme sa a hľadali riešenie podľa môjho vnútorného prežívania. Presne tak, aby to so mnou rezonovalo a nie ma pretváralo. Ale predsa ma k niečomu ,,prinútila''. PRINÚTILA MA VYSLOVIŤ SVOJE SNY NAHLAS a aspoň čiastočne ich prežiť prostredníctvom fyzickej postúry, ktorá ich stvárňuje a pocitov. Nielen o nich vnútorne tajne snívať a hanbiť sa za ne. Ale dať im ENERGIU SLOVA A POHYBU. Jedinečný prístup ku klientke v jej prípade nie je fráza, ale skutočnosť vychádzajúca z jej vrodenej empatie a poslania.
Mgr. Janka Bukvayovámajiteľka jogového štúdia, jogová inštruktorka a fyzioterapeutka
Najväčším prínosom koučingu sú pre mňa otázky, ktoré mi Evka položí takým spôsobom, že dokážu zmeniť môj postoj k sebe a situáciam, ktoré práve riešim a v ktorých často dokážem hneď nájsť aj riešenia. Jedna takáto otázka mi zmenila môj profesný život. Dodnes ti za túto otázku najviac ďakujem!
Bc. Mária Gašparováprofesionálna fotografka
Evka mi ako kouč veľmi vyhovuje, keďže nie je len matkou, ale aj ženou, ktorá sa realizuje pracovne a rozdáva tak svoje talenty a schopnosti. Naozaj cítim, že témy materstva sú jej blízke a veľmi dobre nás chápe. Vďaka nej sa mám čas zamýšľať nad vecami, ktoré jednoducho len tak ,,prechádzajú" popri mne. Na skupinových stretnutiach je zaujímavá interakcia s inými ženami. Eva nás vie usmerniť, podnietiť k zamysleniu a uvedomeniu a k práci na sebe. Obdivujem jej orientáciu v téme a pripravenosť.Aj vďaka skupinovému koučingu som sa rozhodla pre individuálny koučing. Často sa k nemu vraciam, hlavne keď klesá moja vnútorná motivácia. Intenzívne som vnímala, akou je pozornou poslucháčkou. Vedela mlčať a dala mi dostatok času na to, aby som premýšľala nad jej otázkami. Naopak, chytila sa slova, keď som nemala utriedené myšlienky a to mi pomáhalo..Stretnutie malo uvoľnenú atmosféru, Evka má prirodzený zmysel pre humor. Na celé stretnutie veľmi rada spomínam a verím, že mi bude ešte dlho nápomocné.
Mgr.art. Marta MatejkováUmelecká sklárka
Skupinový koucing mi priniesol nový pohľad na rôzne témy v súvislosti môjho života, práce, či komunikácie. Vždy sa na stretnutie teším, nielen kvôli dobrej, uvoľnenej atmosfére, nesilenej zábave popri tom všetkom, ale aj kvôli novým poznatkom a inšpirácii. Evka ma ,,nakopla" v mnohých veciach a posunula v mojom biznise dopredu. Naučila som sa klásť si správne otázky, vždy keď rozmýšľam, ktorým smerom sa mám uberať. Výborným posunom bol pre mňa aj individuálny koučing, ktorým sa mi otvorili dvere aj do ďalších zón môjho vnútorného sveta a to mi pomohlo dostať sa ďalej... Evka je veľmi príjemná, netlačí do odpovedí, necháva priestor, ale zároveň jej otázky pomáhajú zaujať úprimný a zodpovedný postoj k sebe. Evi, ďakujem za to, čo robíš! 😉
Zina Krajčovičovátextilná výtvarníčka
Vďaka poradenstvu s p. Evou sme sa posunuli v našom rodinnom aj pracovnom živote. Oceňujeme jej priateľskosť, ústretovosť, ochotu pomôcť a celkový prístup, ktorý sme vnímali ako na najvyššej úrovni. Poukázala na veci, ktoré človek robí dobre a tie ho posilňujú. Ďakujeme jej za veľa, ale najmä za to, že sme ešte stále šťastná, fungujúca rodina...
Bernadet a Renémanželský pár/rodina
Evka nám už 2,5 roka vedie úspešne v MC skupinový koučing a workshopy na zaujímavé témy. Mamy chodia rady, niektoré z nich pravidelne dlhý čas a tieto stretnutia majú pozitívny ohlas. Stretnutia im pomáhajú riešiť rôzne oblasti nielen v materstve a rodine, ale aj neskôr v lepšej adaptácii v pracovnom prostredí. Keď mám možnosť, rada sa taktiež zúčastňujem. Pomáha mi to vo vzťahoch, pri práci s ľuďmi, vo svojom osobnom raste, pri organizovaní času, ale aj v poznávaní a prijatí seba.
Jana Ďurčekovávedúca a koordinátorka aktivít TMC, matka 3 detí
Skupinové stretnutia koučing a worshop pod vedením Evky, mi poskytli nový pohľad na niektoré dôležité témy v živote. Pomocou nich som mohla pochopiť chyby, ktoré robím a zároveň som našla spôsoby, ako dané situácie riešiť inak. Páči sa mi, že ako lektorka vie byť veľmi spontánna, veselá a prináša aj svoje vlastné skúsenosti, spolu s nami, účastníkmi. Priame otázky a aj iné, tvorivé činnosti, mi pomáhajú lepšie nahliadnuť do môjho vnútra. Jej vedenie je príjemné a prirodzené. Častokrát sa veľa nasmejeme.
Ing. Elena JanákováÚčtovná analytička
S Evkou som sa zoznámila v rámci skupinového koučingu, ktorý viedla a na ktorý ma náhodne dotiahla kamarátka. Ostala som a odvtedy som nevynechala ani jedno stretnutie. Keďže prechádzam práve neľahkým životným obdobím, čerpám tu skvelé rady a informácie, týkajúce sa pre mňa dôležitých životných oblasti - komunikácie, vzťahov, osobnostného rozvoja a ďalších. V Evke som spoznala nielen profesionála vo svojej oblasti, ale oceňujem najmä jej hlboký ľudský prístup a veľkú dávku empatie. Na stretnutiach nás nielen koučuje, ale vytvára aj veľmi príjemnú a pohodovú atmosféru. Robíme rôzne tréningy a hry, rozoberáme oblasti v ktorých cítime nedostatky, alebo sa chceme zlepšiť. S Evkou dokonca práve absolvujem aj individuálny koučing a som veľmi spokojná. Ako profesionálneho kouča ju môžem len odporučiť.
Mgr. Zuzana PištováUčiteľka
Skupinový koučing pod vedením Evky navštevujem viac ako 1 rok a za toto obdobie zisťujem, že ,,rastiem", určite mentálne. Zo začiatku som to vyslovene potrebovala ( po materských a rodičovských dovolenkách) a skupinový koučing mi úplne sadol, veľa som sa naučila a vždy som sa na stretnutiach cítila príjemne. Často sme sa od srdca aj nasmiali. Výhodou skupiny bolo, že každý má iné skúsenosti, je iný a mohli sme počuť pri zdieľaní rôzne pohľady na vec. Páčilo sa mi vždy Evkine kladenie otázok, na ktoré bolo aj ťažké nájsť v hĺbke srdca odpoveď. To mi dalo priestor viac sa zamýšľať nad svojím smerovaním a som povzbudená robiť veci lepšie. Naučila som sa nebáť pustiť sa do nových vecí, alebo plánov, ktoré som stále odkladala a posúvala. Evka je koučka, na ktorú sa môžem obrátiť s akýmkoľvek problémom, dá sa na ňu spoľahnúť, je ochotná vypočuť a poradiť v každej oblasti. Mojou výzvou do budúcnosti je sebakoučovať.:-).
Mgr. Eva Fojtíkováúčastníčka skupinového koučingu pre matky
Individuálny prístup, úcta a rešpekt k životu a človeku, obsahová príprava k témam a ich prehľadnosť, zrozumiteľná a pochopiteľná forma, to všetko oceňujem pri Tvojich skupinových koučingoch a workshopoch. Tvoja jemná a empatická osobnosť je už len tou povestnou ,,čerešničkou" na torte. S úctou, Gabika.
Gabriela Izakovičováúčastníčka skupinového koučingu pre matky

Mgr. Eva Michalcová,

ACC 

Už niekoľko rokov sa venujem práci s jednotlivcami, ale aj skupinami na zlepšovaní ich osobného, či pracovného života, sebapoznaní,  sprevádzam pri rozvinutí nápadov do realizovateľnej podoby, riešime životné, ale aj pracovné témy. Zameriavam sa hlavne na individuálnu podporu jednotlivcov, menších skupín a tímov, kde uplatňujem svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku. Verím celoživotnému učeniu sa a nášmu rastu, ak sa preto rozhodneme. 

Som absolventkou medzinárodne certifikovaného výcviku: Integrative coaching and core competencies (2015-2016) - Koučing na princípe polarít, s certifikáciou PCIC a neskôr získala aj certifikáciu ACC od  medzinárodnej federácie koučov ICF.

Som taktiež certifikovaný konzultant spoločnosti Lumina Learning na psychometrickú metódu merania osobnostných kvalít, silných stránok, rozvojových oblastí a dynamiky správania, ale aj emočných kvalít.

Vyštudovala som Andragogiku so zameraním na rozvoj ľudí v organizáciách. 

Svoje vedomosti a zručnosti si pravidelne prehlbujem niekoľkokrát ročne na odborných seminároch, či tréningoch.

V minulosti som pôsobila v medzinárodnej spoločnosti ako manažérka obchodného tímu pre SR v oblasti FMCG,  a aj ako projektový manažér v oblasti uzatvorených systémov stravovania v nadnárodnej spoločnosti. Mám skúsenosti s vedením ľudí a rozvojom ľudského potenciálu, podporou jednotlivca a tímu v nájdení vnútornej motivácie, využívaní svojich silných stránok a plnení cieľov. 

Riadim sa Etickým kódexom ICF

Mgr. Eva Michalcová

Certifikovaný kouč PCIC, ACC , Konzultant Lumina Learning
-- Profesionálny koučing -- Psychometria -- Poradenstvo --