Súkromná oblasť

Počas života prechádzame určitými obdobiami a situáciami, ktoré nás formujú a učia. Niekedy sa však zasekneme na mieste a nevieme ako ďalej. Život je dynamický a nie je možné z dlhodobého hľadiska udržať len pozitívny stav, kedy problémy alebo dlhodobú nespokonosť neriešime a potláčame. Sebapoznaním, pochopením, prijatím a uvedomením, sa situácie a vzťahy často uvoľnia a naberú nový rozmer. 

Klienti však neprichádzajú iba s problémami. Potrebujú zlepšiť svoju efektivitu, nastavenie, vytvoriť nové návyky, zaviesť do života zmeny, alebo chcú pracovať na svojom sebapoznaní.

S každým klientom najskôr vediem úvodnú konzultáciu. Je dôležité vedieť, aké sú jeho očakávania. Prvé stretnutie pomôže zadefinovať si to, čo naozaj potrebujete a chcete dosiahnuť. Podľa toho zvolíme aj pre vás vhodný postup. 

Pri práci s klientom uplatňujem koučingový prístup, na princípe polarít - integratívny koučing. Počas stretnutí však využívam aj mimoslovné techniky ako sú kresba, písanie, alebo pohyb. Pracujeme s predstavami a klientovými silnými zdrojmi - teda tým, čo mu v živote pomáha(lo), čo je v ňom. Keď je človek pohltený problémom, okolnosťami, či negatívnymi emóciami, tak tieto svoje silné zdroje takmer vôbec nevníma.

Celým procesom sa naštartujú postupné zmeny, ukážu sa nové možnosti a riešenia, odkryje sa širšia perspektíva. Klient sa dokáže pozrieť na svoju situáciu aj z iných uhlov pohľadu. Získava sebaistotu v sebe a v tom, čo má urobiť, nachádza motiváciu, vieru, že to dokáže a vôľu konať.  

Ponúkam možnosti rozvoja aj vo forme skupinového koučingu, tématických workshopov a seminárov. Skupinová dynamika vám prinesie novú perspektívu, náhľad na mnohé oblasti života. Vzdelávanie v oblasti soft skills, sebarozvoja, či nastavenia osobných cieľov. 

Môžete očakávať dôvernú prijímajúcu atmosféru a diskrétnosť.  Je možné spolu pracovať aj ONLINE.

Riadim sa etickým kódexom ICF.

KOUČING

ČO JE PROFESIONÁLNY KOUČING, KEDY JE VHODNÝ A AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ

OSOBNÁ DIAGNOSTIKA - PSYCHOMETRIA

CHCETE ZISTIŤ, AKÉ SÚ VAŠE SILNÉ STRÁNKY A ROZVOJOVÉ OBLASTI ? OSOBNÁ DIAGNOSTIKA VÁM POMÔŽE NASMEROVAŤ VÁŠ POTENCIÁL TÝM SPRÁVNYM SMEROM. NAUČÍ VÁS LEPŠIE POCHOPIŤ SEBA, ALE AJ DRUHÝCH. JE VÝBORNÝM VÝCHODISKOVÝM BODOM NA ŽIVOTNÝCH KRIŽOVATKÁCH.