Mgr. Eva Michalcová

Vysokoškolské štúdium som absolvovala v odbore Andragogika a som držiteľkou certifikácií z oblasti koučigu, psychometrie a ďalšieho vzdelávania. Verím v celoživotné učenie sa, vzdelávanie a sebaskúsenosť.

Pracujem s jednotlivcami, ale aj skupinami na zlepšovaní ich osobného, či pracovného života, sebapoznaní, sprevádzam pri rozvinutí nápadov do realizovateľnej podoby, riešime životné, ale aj pracovné témy. Zameriavam sa hlavne na individuálnu podporu jednotlivcov, menších skupín a tímov, kde uplatňujem svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku.

Pri práci s klientom, postupne odkrývame vrstvy jeho témy. Často sa stáva, že prvotná téma je iba obalom, za ktorým je skutočne to, na čo sa potrebuje klient pozrieť ,pochopiť a s čím ďalej pracujeme. Počas tohoto procesu dochádza k uvedomeniam, ktorým predchádza uvidenie skutočnej reality, zmena paradigmy, prijatie, spojenie sa so svojimi vnútornými zdrojmi, tou silou, ktorá nám je vlastná a dokáže nám byť veľmi nápomocná. Je to vlastne po celý čas veľmi tvorivá práca a s každým klientom vysoko individuálna.

Svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku uplatňujem aj pri skupinovej práci s využitím skupinovej dynamiky, vzájomnej spolupráce, inšpirácie a zdieľania. 

Pri rozvoji ľudí používam aj psychometrické nástroje, všetko v závislosti od individuálnych požiadaviek klienta.

Pred začatím každej spolupráce vediem úvodný rozhovor na ktorom sa porozprávame o vašich očakávaniach, cieľoch a podmienkach spolupráce.  Ak nám bude dávať zmysel spoločne pokračovať, môžeme si naplánovať ďalšie kroky. 

V minulosti som pôsobila v medzinárodnej spoločnosti ako manažérka obchodného tímu pre SR v oblasti FMCG,  a aj ako projektový manažér v oblasti uzatvorených systémov stravovania v nadnárodnej spoločnosti. Mám skúsenosti s vedením ľudí a rozvojom ľudského potenciálu, podporou jednotlivca a tímu, v nachádzaní vnútornej motivácie, s využívaním silných stránok a plnením cieľov. Za tieto skúsenosti som veľmi vďačná, okrem iného mi pomáhajú aj k lepšiemu porozumeniu firemnému prostrediu. Pracujem s ľuďmi z rôznych oblastí. 

Poskytujem taktiež poradenstvo v kariérnom rozvoji a rozvoji a využití silných stránok. 

Celoživotne sa vzdelávam v tom, čo ma veľmi baví a dáva mi zmysel. Napĺňa ma pobyt v prírode, umenie, čítanie kníh, rozhovory s ľuďmi, a moje dve úžasné deti 🙂 . Venujem sa aj maľbe obrazov, inšpirácie čerpám z prírody, života a svojho vnútorného sveta.

Riadim sa Etickým kódexom ICF, som členkou ICF Global, a ICF SK.

Výcviky a Certifikácie

( 2023 )            Múdrosť traumy ( Gábor Maté )

( 2022 )             Systemika v praxi ( Princípy systemickej práce s klientom )

( 2021 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina Emotion

( 2020 )              Systemické intervencie Integratívneho koučingu 

( 2020 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina learning             

( 2019 )               Supervízia a mentoring: Inner Leadership, Využívanie princípu polarít          

( 2018 )               Tématická nadstavba: Supervízia a mentoring pre koučov

( 2017 )                Supervízia a mentoring pre koučov a manažérov využívajúcich koučing

( 2017 )                Tématická nadstavba: Techniky v koučingu ( Radikalizujúce, katalyzujúce a ďalšie techniky )

( 2017 )                ASSOCIATE CERTIFIED COACH - Medzinárodná certifikácia od ICF: ACC    

( 2016 )                Priama komunikácia a prítomnosť kouča

( 2015-2016 )       Výcvik - Integratívny koučing - Integrative coaching and core competencies ICF, certifikát ( ICF )               

Vzdelanie

                           Andragogika,  Mgr.  

                           Ekonómia a manažment - Bc. 

                           Stredná Pedagogická škola

Ostatné certifikáty

                          Efektívna komunikácia

                          Vyjednávacie techniky a stratégie