Mgr. Eva Michalcová

Pri individuálnej práci s klientom, postupne odkrývame vrstvy jeho témy. Často sa stáva, že prvotná téma je iba akýmsi obalom, za ktorým je skutočne to, na čo sa potrebuje klient pozrieť ,pochopiť a s čím ďalej pracujeme. Počas tohoto procesu dochádza k uvedomeniam, ktorým predchádza uvidenie skutočnej reality, zmena paradigmy, prijatie, spojenie sa so svojimi vnútornými zdrojmi, tou silou, ktorá nám je vlastná, je len naša a dokáže nám byť veľmi nápomocná. Je to vlastne po celý čas veľmi tvorivá práca a s každým klientom vysoko individuálna.

Svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku uplatňujem aj pri skupinovej práci, avšak s využitím skupinovej dynamiky, vzájomnej spolupráce a zdieľania. 

Pri rozvoji ľudí používam aj psychometrické nástroje, všetko v závislosti od individuálnych požiadaviek klienta.

Poskytujem taktiež poradenstvo v kariérnom rozvoji a rozvoji silných stránok. 

Vysokoškolské štúdium som absolvovala v odbore Andragogika a som držiteľkou certifikácií z oblasti koučigu, psychometrie a ďalších iných. Verím v celoživotné učenie sa a vzdelávanie. 

Riadim sa Etickým kódexom ICF

Výcviky a Certifikáty

( 2023 )            Múdrosť traumy ( Gábor Maté )

( 2022 )             Systemika v praxi ( Princípy systemickej práce )

( 2021 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina Emotion

( 2020 )              Systemické intervencie Integratívneho koučingu 

( 2020 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina learning             

( 2019 )               Supervízia a mentoring: Inner Leadership, Využívanie princípu polarít          

( 2018 )               Tématická nadstavba: Supervízia a mentoring pre koučov

( 2017 )                Supervízia a mentoring pre koučov a manažérov využívajúcich koučing

( 2017 )                Tématická nadstavba: Techniky v koučingu ( Radikalizujúce, katalyzujúce a ďalšie techniky )

( 2017 )                ASSOCIATE CERTIFIED COACH - Medzinárodná certifikácia od ICF: ACC    

( 2016 )                Priama komunikácia a prítomnosť kouča

( 2015-2016 )       Výcvik - Integratívny koučing - Integrative coaching and core competencies ICF, certifikát ( ICF )               

Vzdelanie

                           Andragogika,  Mgr.  

                           Ekonómia a manažment - Bc. 

                           Stredná Pedagogická škola

Ostatné certifikáty

                          Efektívna komunikácia

                          Vyjednávacie techniky a stratégie