Mgr. Eva Michalcová

Vyštudovala som andragogiku so zameraním na rozvoj ľudí v organizáciách. Absolvovala som medzinárodne certifikovaný výcvik Integrative coaching and core competencies (2015-2016) - Koučing na princípe polarít, s certifikáciou PCIC a taktiež o dva roky získala aj certifikáciu ACC od  medzinárodnej federácie koučov ICF.

Svoje vedomosti a zručnosti si pravidelne prehlbujem niekoľkokrát ročne na odborných seminároch, tréningoch a samoštúdiom odbornej literatúry. 

Už niekoľko rokov sa venujem práci s jednotlivcami, ale aj skupinami na zlepšovaní ich osobného, či pracovného života, sebapoznaní, sprevádzam pri rozvinutí nápadov do realizovateľnej podoby, riešime životné, ale aj pracovné témy. Zameriavam sa hlavne na individuálnu podporu jednotlivcov, menších skupín a tímov, kde uplatňujem svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku. 

Som taktiež certifikovaný konzultant spoločnosti Lumina Learning na psychometrickú metódu merania osobnostných kvalít, silných stránok, rozvojových oblastí a dynamiky správania. 

V minulosti som pôsobila v medzinárodnej spoločnosti ako manažérka obchodného tímu pre SR v oblasti FMCG a neskôr ako projektový manažér v oblasti uzatvorených systémov stravovania v nadnárodnej spoločnosti. Mám skúsenosti s vedením ľudí a rozvojom ľudského potenciálu, podporou jednotlivca a tímu, v nájdení vnútornej motivácie, využívaní svojich silných stránok a plnení cieľov.  

Riadim sa Etickým kódexom ICF

Výcviky a Certifikáty

( 2023 )            Múdrosť traumy ( Gábor Maté )

( 2022 )             Systemika v praxi ( Princípy systemickej práce )

( 2021 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina Emotion

( 2020 )              Systemické intervencie Integratívneho koučingu

( 2020 )              Psychometria ( certifikácia ): Lumina learning             

( 2019 )               Supervízia a mentoring: Inner Leadership, Využívanie princípu polarít          

( 2018 )               Tématická nadstavba: Supervízia a mentoring pre koučov

( 2017 )                Supervízia a mentoring pre koučov a manažérov využívajúcich koučing

( 2017 )                Tématická nadstavba: Techniky v koučingu ( Radikalizujúce, katalyzujúce a ďalšie techniky )

( 2017 )                ASSOCIATE CERTIFIED COACH - Medzinárodná certifikácia od ICF: ACC    

( 2016 )                Priama komunikácia a prítomnosť kouča

( 2015-2016 )       Výcvik - Integratívny koučing - Integrative coaching and core competencies ICF, certifikát ( ICF )               

 

Vzdelanie

                           Andragogika,  Mgr.  

                           Ekonómia a manažment - Bc. 

                           Stredná Pedagogická škola

Ostatné certifikáty

                          Komunikácia

                          Vyjednávacie techniky a stratégie