Profesionálny Koučing

Koučing je celosvetovo uznávaná a účinná metóda využívaná v rôznych oblastiach života : osobná oblasť, vzdelávanie, biznis, šport...

Princíp koučingu spočíva v tom, že človek si vie nájsť najvhodnejšie riešenie sám. Kouč neposkytuje vlastné nápady, ani riešenia. K nim klientovi dopomôže práve koučovací rozhovor, pozostávajúci zo špecifických otázok, ktoré by si klient inak sám sebe nepoložil. Sú reakciou na klientove slová, ich skryté významy a neverbálnu komunikáciu. 

Koučing pomáha v objasnení a pochopení situácie, v ktorej sa klient nachádza. Tú začne vnímať aj z iných uhlov pohľadu a hlavne odlišným spôsobom, ako doteraz.

Pozostáva zo sérií stretnutí, zvyčajne 4-8, v pravidelných časových intervaloch. Niekedy postačia aj 1-3 stretnutia. Je to proces systematický, z každého sedenia si klient odnesie ,,výstup" v podobe vlastného riešenia na daný cieľ každého stretnutia ( napr. postup, ako začať realizovať zmenu, ako uviesť svoje rozhodnutia a záväzky do reálneho života, uplatňovať nové návyky, činnosti a pod.) a medzi jednotlivými stretnutiami si tieto svoje zistenia a z nich definované ,,kroky" skúša overiť v realite.

Pri práci s klientom uplatňujem prístup na princípe polarít, integratívny koučing. Počas koučingu využívam aj mimoslovné techniky ako je kresba, písanie, pohyb, pracujeme s predstavami a klientovými silnými zdrojmi. Väčšinou práve tie máme tendenciu dostatočne nevnímať, keď sme pohltení problémom, okolnosťami  a ,,negatívnymi emóciami.

Celým procesom naštartujeme postupné zmeny, rozprestrú sa doteraz nevnímané možnosti, odkryje sa širšia perspektíva, získavame sebaistotu, nachádzame motiváciu, vieru, že to dokážeme a vôľu konať.  

Kedy sa rozhodnúť pre koučing

 • Hľadáte rovnováhu v živote
 • Potrebujete sa rozhodnúť, akým smerom sa máte uberať v pracovnej, či osobnej oblasti
 • Chcete zmenu, no neviete, ako na to, alebo sa zmeny obávate. ( návyky, životný štýl, práca, rodina, neschopnosť meniť veci, vzťahy, pocit: ,,byť ako v začarovanom kruhu" )
 • Trápia vás vzťahové problémy
 • Chcete viac využívať svoj potenciál a talent
 • Chcete na sebe pracovať, osobnostne rásť a lepšie porozumieť sebe samému
 • Keď sa neviete ,,pohnúť" z miesta. Máte plán, no nedarí sa vám ho realizovať.
 • Potrebujete si ujasniť svoje smerovanie ako rodiča v oblasti výchovy, alebo riešite výchovné problémy
 • Pracujete na nejakom projekte a chcete dostať zo seba to najlepšie
 • Potrebujete si nastaviť osobné ciele a držať sa ich
 • Zotrvávate v situáciach, či vzťahoch, ktoré vás vyčerpávajú

Ako prebieha stretnutie

Na úvodnom stretnutí si spolu ujasníme, čo očakávate, oboznámim Vás s princípmi a etickým kódexom koučingu a zadefinujeme si frekvenciu stretnutí.

Stretnutia sa môžu uskutočniť osobne, či ONLINE.

Časový rozsah koučingu vždy závisí od individuálnych potrieb klienta v závislosti od toho, čo potrebuje riešiť. Väčšinou trvá celý proces cca 3 mesiace až 1 rok, v rozsahu 4-10 stretnutí.  V niektorých prípadoch však plne postačujú aj 2-3 sedenia.